Tiếng Anh

Cấu trúc đề thi IELTS cập nhật mới nhất

single image

IELTS là kỳ thi về độ thông thạo sử dụng tiếng Anh bao gồm bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói với tổng thời gian thi là dưới ba giờ đồng hồ. Bạn sẽ thi từng kỹ năng Nghe, Đọc và Viết vào cùng một ngày theo thứ tự và không có thời gian nghỉ giữa các môn thi. Vậy cấu trúc đề thi IELTS như thế nào, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây. 

Cấu trúc thi IELTS hoàn chỉnh

Cấu trúc thi IELTS hoàn chỉnh

Cấu trúc đề thi IELTS chi tiết từng kỹ năng

Nghe – IELTS Listening (Thời gian: 30 phút)

Từ ngày 04/01/2020, cấu trúc bài thi IELTS trên giấy phần Listening sẽ thay đổi 1 số đặc điểm sau nhằm đảm bảo tính đồng nhất giữa 2 hình thức thi IELTS trên giấy và máy tính:

 • Cụm từ “SECTIONS” của sẽ chuyển thành “PARTS”. Như vậy bài thi nghe sẽ bao gồm Part 1, 2, 3, 4.
 • Phần Example trong Part 1 sẽ bị xóa đi.
 • Số trang tham chiếu sẽ bị xóa đi. VD: Thí sinh sẽ chỉ được hướng dẫn: Nghe đoạn hội thoại sau để trả lời cho câu hỏi số 1 đến số 4. (Thay vì câu hỏi số 1 đến số 4 của trang số 3).

Bạn sẽ nghe bốn đoạn ghi âm (độc thoại và đàm thoại) bởi một số người bản xứ (nhiều tiếng và giọng nói của người bản xứ được sử dụng và bạn sẽ được nghe từng phần chỉ một lần duy nhất) và viết câu trả lời cho các câu hỏi.

Nếu bạn có khả năng:

 • Nắm bắt các ý chính và thông tin thực tế thật chi tiết
 • Nhận thức quan điểm và thái độ của người nói
 • Hiểu được mục đích của vấn đề được nói đến
 • Theo kịp sự trình bày các ý kiến

Thì phần thi nghe của bạn chắc chắn sẽ đạt điểm cao.

Mỗi bài chỉ được nghe một lần

Mỗi bài chỉ được nghe một lần

Thi Nghe giống nhau cho cả hai hình thức Học thuật và Tổng quát bao gồm 4 phần như sau:

 1. Phần 1: Một đoạn đàm thoại giữa hai người trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày, chẳng hạn như một mẫu đàm thoại tại nhà, trong văn phòng công ty, cửa hàng…
 2. Phần 2: Một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày chẳng hạn như một bài diễn văn về các danh lam thắng cảnh địa phương.
 3. Phần 3: Một mẫu đàm thoại giữa tối đa bốn người trong ngữ cảnh giáo dục hoặc đào tạo, chẳng hạn như một giáo viên trợ giảng tại trường đại học và một sinh viên đang thảo luận về bài tập.
 4. Phần 4: Một đoạn độc thoại về chủ đề học tập, chẳng hạn một bài giảng đại học.

Đọc – IELTS Reading (Thời gian: 60 phút)

Phần thi Đọc gồm có 40 câu hỏi với nhiều loại câu hỏi bao gồm đọc để nắm bắt ý chính, đọc để hiểu các khái niệm chính, đọc để nhớ chi tiết, đọc lướt, đọc hiểu các lập luận chặt chẽ, và nhận ra quan điểm, thái độ và mục đích của người viết.

Hình thức Học thuật: Hình thức Học thuật bao gồm ba đoạn văn dài từ miêu tả và tả thực đến sự rời rạc và phân tích. Các đoạn văn có thực và được trích từ sách, tập san, tạp chí và báo. Các đoạn văn này được chọn để dành cho đọc giả không chuyên nhưng được công nhận thích hợp với mọi người ghi danh vào các khóa đại học hoặc cao học hoặc đang dự định đăng ký về chuyên môn. 

Hình thức Tổng quát: Hình thức Tổng quát yêu cầu bạn đọc các đoạn trích từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và các hướng dẫn. Có các tài liệu mà bạn có thể bắt gặp hàng ngày trong môi trường nói Tiếng Anh nên rất sát với thực tế.

Viết – IELTS Writing (Thời gian: 60 phút)

Thi viết khác nhau ở hai hình thức học thuật và tổng quát

Thi viết khác nhau ở hai hình thức học thuật và tổng quát

Thi viết đều gồm 2 phần ở cả hình thức học thuật và tổng quát.

Hình thức Học thuật: Phần thi Viết Học thuật bao gồm hai phần xung quanh các chủ đề là mối quan tâm chung về và thích hợp với mọi người vào học đại học hoặc cao học hoặc đang dự định đăng ký về chuyên môn.

 • Phần 1: Bạn sẽ được đưa ra một đồ thị, bảng, đồ thị hay biểu đồ và được yêu cầu miêu tả, tóm tắt hay giải thích thông tin bằng từ ngữ của chính mình. Bạn cũng có thể được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, một điều gì đó hoạt động như thế nào hay mô tả một đối tượng hay một sự kiện.
 • Phần 2: Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để phản hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề. Bạn phải hoàn thành cả hai phần thi bằng phong cách viết văn trang trọng.

Hình thức Tổng quát: Phần thi môn Viết Tổng quát bao gồm hai phần được căn cứ vào các chủ đề được quan tâm chung như viết thư, phản hồi quan điểm:

 • Phần 1: Bạn sẽ được giới thiệu một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư đề nghị cung cấp thông tin hoặc giải thích tình huống. Lá thư có thể được viết theo phong cách thân mật, bình thường hoặc trang trọng.
 • Phần 2: Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận phản hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề. Bài luận này có thể sẽ thiên về phong cách thân mật hơn là bài luận trong Phần 2 của hình thức thi Học thuật.  

Nói – IELTS Speaking (Thời gian: tầm 15 phút)

Phần thi môn Nói đánh giá khả năng nói của bạn và diễn ra trong vòng 11 đến 14 phút. Mỗi phần thi đều được ghi âm.

Phần 1 (4-5 phút): Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân và vài chủ đề tương tự như là nhà bạn, gia đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

Phần 2 (1 phút chuẩn bị – 2 phút nói): Bạn sẽ được trao một mẫu giấy yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Sau đó giám khảo sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu về chủ đề này để kết thúc phần thi.

Phần 3 (4-5 phút): Bạn sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi này tạo cơ hội cho bạn thảo luận thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng.

Khi bạn chuẩn bị học Đại học hoặc Sau Đại học, đặc biệt là cách chương trình được giảng dạy bằng Tiếng Anh, bạn nên chọn thi IELTS Học Thuật (IELTS Academic), còn nếu bạn chuẩn bị tới các nước nói tiếng Anh để hoàn tất chương trình trung học, các chương trình đào tạo hoặc vì mục đích nhập cư thì IELTS Tổng quát là phần thi dành cho bạn. Cả hai hình thức thi IELTS Academic và IELTS General (Học thuật và Tổng quát) đều thi bốn kỹ năng toàn diện là Nghe, Đọc, Viết và Nói như cấu trúc như trên. Chúc bạn thi điểm cao!

You may like